JA slide show

THIẾT BỊ MỚI CẬP NHẬT

Left direction
Soft Starter - Danfoss MCD 200
Soft Starter - Danfoss MCD 200
BM, shut-off valves
BM, shut-off valves
NRV/NRVE/NRVH/NRVHE, check valves
NRV/NRVE/NRVH/NRVHE, check valves
GBC, ball valves
GBC, ball valves
EVR, normally open (NO)
EVR, normally open (NO)
EVR / EVRH, normally closed (NC)
EVR / EVRH, normally closed (NC)
DC coils, clip-on, for solenoid valves
DC coils, clip-on, for solenoid valves
AC coils, clip-on, for solenoid valves
AC coils, clip-on, for solenoid valves
TE 55
TE 55
TE 20
TE 20
TE 12
TE 12
TE 5
TE 5
T 2/TE 2
T 2/TE 2
EVM / CV, pilot valves/valve body, for PM/PMC
EVM / CV, pilot valves/valve body, for PM/PMC
PM, pressure and temperature regulators, pilot operated main val
PM, pressure and temperature regulators, pilot operated main val
ICM, Motor Valve
ICM, Motor Valve
ICS, Servo Operated Valve
ICS, Servo Operated Valve
DCR, filter driers, exchangeable core, housing and cores
DCR, filter driers, exchangeable core, housing and cores
FA, strainers
FA, strainers
FIA, filters
FIA, filters
REG, regulating valves
REG, regulating valves
SNV-ST/SS, stop needle valves
SNV-ST/SS, stop needle valves
Stop and Regulating Valves
Stop and Regulating Valves
GD, Gas Detection sensors
GD, Gas Detection sensors
AKS 41, electronic level transmitter
AKS 41, electronic level transmitter
AKS 38, level switch
AKS 38, level switch
AKS 11
AKS 11
AKS 32
AKS 32
EVRAT, assisted lift, normally closed (NC)
EVRAT, assisted lift, normally closed (NC)
GPLX, Gas powered stop valves
GPLX, Gas powered stop valves
PML/PMLX, pilot valves operated
PML/PMLX, pilot valves operated
PMFL/PMFLE, for the evaporator side, controlled by SV
PMFL/PMFLE, for the evaporator side, controlled by SV
PMFH/PMFHE, for the condensor side, controlled by SV
PMFH/PMFHE, for the condensor side, controlled by SV
HFI, float valves, high pressure
HFI, float valves, high pressure
SV / PMF, modulating liquid level regulators
SV / PMF, modulating liquid level regulators
DSV, double stop valves
DSV, double stop valves
AKS 3000/AKS 3050
AKS 3000/AKS 3050
Pressure Regulators
Pressure Regulators
Soft Starter - Danfoss MCD 500
Soft Starter - Danfoss MCD 500
Frequency Converters
Frequency Converters
Maneurop reciprocating compressors
Maneurop reciprocating compressors
Light Commercial Compressors
Light Commercial Compressors
Performer scroll compressors for refrigeration
Performer scroll compressors for refrigeration
Performer scroll compressors for HVAC
Performer scroll compressors for HVAC
SFV 20-25 T, standard set pressure
SFV 20-25 T, standard set pressure
SFA, safety relief valves
SFA, safety relief valves
Coils, Solenoid Valves
Coils, Solenoid Valves
EVRA, servo operated, normally closed (NC)
EVRA, servo operated, normally closed (NC)
EVRS/EVRST, stainless steel
EVRS/EVRST, stainless steel
SCA/CHV, check valves
SCA/CHV, check valves
NRVS, check valves
NRVS, check valves
NRVA, check valves
NRVA, check valves
Right direction

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG

Mọi thắc mắc, liên hệ về sản phẩm, tài liệu, vận chuyển, thanh toán... vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới:

  • CÔNG TY TNHH TRÌNH LÊ - SỐ 371  LẠC LONG QUÂN, Phường 5, Quận 11, Tp. HỒ CHÍ MINH
  • Nguyễn Lê Linh (Giám đốc): 0913.133.165 - Email: lelinh@trinhlevn.com
  • Tel: (+84-8) 3975 5894, Fax: (+84-8) 3975 2786, Email: info@trinhlevn.com
  • Website: www.trinhlevn.com, www.thietbinhietlanh.com